Základní a Mateřská škola Orlické Záhoří je školou rodinného typu. Mateřskou školu tvoří jedna třída. Její prostředí vybízí k rodinnému způsobu výchovy a maximálnímu individuálnímu přístupu. Cílem naší mateřské školy je vychovávat zdravé, šťastné a sebevědomé děti.

Základní škola je školou malotřídní s 1. - 5. ročníkem. Vzhledem k počtu žáků si můžeme dovolit individuální přístup a lépe tak s žáky pracovat podle jejich individuálních potřeb. Škola má k dispozici asistentku pedagoga.

Základní a mateřská škola jsou v těsném kontaktu, spolupracují a podílejí se na celé řadě akcí, což pomáhá klidnému přestupu dětí z mateřské školy do školy základní.